fredag 2 maj 2014

Tystnadens brunn

Lär mig bli stilla och lyssna,
lär mig att fästa min blick.
Lär mig vad tystnad vill säga,
lär mig var friden finns.

Lär mig att höra ditt budskap, 
lär mig att söka ditt ord.
Lär mig att höra i tystnad
det som jag aldrig har hört.

Lär mig att samla ihop mig,
att rikta in mig på dig.
Lär mig att gå dit du leder.
Tystnaden varar så kort.

När det är dags att gå vidare,
låt mig vat dag och var stund
leva i gåvan du gett mig:
friden från tystnades brunn.

Ken Medema

Inga kommentarer: