söndag 29 maj 2011

En öppen famn

Allt liv i honom har sin grund,
han vet dess mål, dess dag och stund.
I allt som lever har han lagt
en djup och evig längtans makt.
Ty Fader är hans rätta namn,
för alla öppen står hans famn.


Ur Tidebönboken

Inga kommentarer: