lördag 22 mars 2014

Den inre friheten

Vissa böcker lever man med under en längre tid. Den inre friheten av jacques Philippe är en sådan bok. Ur den boken läser jag varje morgon några rader eller någon sida. Orden i den är så milda och fyllda med frid att jag lättare börjar min egen dag på det sättet om jag läst ur den.

Den handlar som titeln säger om att finna frihet i sitt innersta och jag vill dela ett stycke ur den med er ikväll:

"Bristen på frihet kommer sig av brist på kärlek. Vi känner oss som offer för ogynnsamma omständigheter, medan problemet (liksom lösningen på problemet) i själva verket ligger hos oss själva. Vårt hjärta är fångat i egoism och det är hjärtat som måste förvandlas, lära sig att älska och låta sig omvandlas av den helige Ande. Det är bara så vi undgår känslan av att vara hämmade. Den som inte lärt sig älska kommer alltid att känna att "allting är emot honom", medan den som vet hur man älskar inte känner sig inskränkt någonstans." 

Jacques Philippe har även skrivit Sök friden och bevara den och den har jag levt med ännu längre - nästan fyra gånger har jag läst den. Och den har hjälpt mig oerhört mycket!

Inga kommentarer: