söndag 23 mars 2014

Barn blir inte sociala av andra barn

Det första jag får höra när jag berättar att jag är intresserad av hemskolning och gärna skulle hemskola Lilla L om det var lagligt är:

"Men barn behöver ju vara i en stor grupp för att bli sociala."

Sen tittar man ibland på mig som om jag var en mysko person som tänker undanhålla mitt barn sociala kontakter.

Men barn blir faktiskt tvärtom bäst socialiserade genom att vara med sina föräldrar - inte av att vara med andra barn. Det har jag genom egen erfarenhet insett och alltid instinktivt vetat. Men det finns också forskning som styrker detta.

I artikeln nedan avlivas myten om att barn skulle bli sociala av andra barn. Dr. Raymond Moore, författare till över sextio böcker och artiklar om mänsklig utveckling, säger att idéen om att barn behöver vara med många andra barn för att bli socialiserade, kan vara den farligaste och mest orimliga myt angående barn och utbildning som florerar idag. Han säger också att barn oftast reagerar negativt på stora grupper. De blir nervösa och uppskruvade av oljud och av för många barn. Inlärning blir svårt och problem i uppförande utvecklas. Han frågar sig vidare vilken slags socialisering som utvecklas av att vara tillsammans med 20-30 andra jämnåriga i ett rum dag ut och dag in? Grupptrycket blir enormt. Barnen känner att de måste se ut som och vara som alla andra och de riskerar att aldrig upptäcka vem de egentligen är. Detta resulterar i rivalitet och tävlan - knappast en hälsosam miljö för att bli social!

Ett hemskolat barn däremot, som interagerar med föräldrar och syskon mer än med jämnåriga, utvecklar självförtroende, självrespekt och självkänsla. Barnet vet att det är en del av en familj som behöver, vill ha det och litar på det. Resultatet är en person som tänker självständigt, som inte är influerad av jämnåriga och är självständig i sina handlingar och i sitt tänkande.

Läs gärna hela artikeln! Den är mycket intressant. Och jag undrar varför man aldrig får höra om sådan här forskning i Sverige? Är man kanske rädd för att få självständigt tänkande medborgare? Bara en stilla undran så här på söndagskvällen.

HÄR  kan du läsa hela artikeln.


Inga kommentarer: