söndag 8 juni 2014

Det finns inte nog med tystnad

"Var ska vi finna ordet
var ska ordet 
ljuda?
Inte här, här finns inte nog med tystnad.

Tankspriddheten är ett av de djupaste problem vi står inför idag. Alla synintrycken, allt tjattret från bloggosfären, alla de förvirrade tvetydigheterna leder till att vi blir konstant tankspridda.... E-post och sms, (Twitter, Facebook, instagram min anm.) som i sig är fantastiska teknikniska uppfinningar, har lett till att vi idag säger mer och mer om mindre och mindre. Många har blivit helt beroende av allt detta. Larmet från alla högljudda ord som kastas ut så nonchalant, så ytligt, så lättvindigt, kväver den tystnad som skulle öppna oss för Andens suckar inom oss. I vår tid måste vi därför lära oss att vara stilla. Att vänta. Att tiga. Att iaktta. Att grubbla. Att förundras.
   Tystnaden göder marken i våra hjärtan så att de ord som ger liv kan spira och slå rot. När det sedan blir dags att tala kommer orden att strömma fram som vatten ur en tyst källa." 

Ur: Guds viskningar av Richard Foster 

Inga kommentarer: